Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Δημιουργία Επαγγελματικής κάρτας
Δημιουργία Επαγγελματικής κάρτας με τη χρήση των προγραμμάτων Photoshop, Illustrator και Flash.