Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων με τη χρήση του προγράμματος CINEMA 4D